Кафедра біологічної хімії

Історія кафедри

Кафедра біологічної хімії була заснована в 1960 р. доктором біологічних наук, професором І.В. Савицьким, учнем академіка О.О. Богомольця. Головним напрямом наукової роботи цього видатного вченого була медична ензимологія, зокрема вивчення дії іонізуючої радіації на метаболічні процеси в організмі. Результати його досліджень знайшли широке застосування в медицині, а радіоміметичні сполуки, які були запропоновані ним, й досі застосовують у хіміотерапії пухлин.

З 1966 р. по 1972 р. завідувачем кафедри був доктор медичних наук А.Ш. Бишевський, автор відомого на той час підручника «Біохімія для лікаря». Під його керівництвом співробітниками кафедри сумісно з лікарями міста та області вивчались проблеми гемокоагуляції. В цьому напрямку було виконано та захищено 7 кандидатських та 1 докторська дисертації.

З 1972 р. по 1981 р. кафедрою керувала кандидат біологічних наук доцент Вержиковська В.Г. Темою науково-дослідної роботи кафедри в ті роки було вивчення пристінкового травлення та медіаторно-ферментативних систем слизової оболонки кишківника при хірургічному лікуванні захворювань органів травного тракту.

Новий підйом в науково-дослідній та навчально-методичній роботі розпочався в 1982 році, коли кафедру очолив доктор медичних наук, професор В.С. Якушев. На кафедрі було створено ряд нових лабораторій, обладнаних новітньою апаратурою. Співробітники кафедри активно долучились до розробки біохімії стресу, ішемічної хвороби серця та інфаркту міокарду. За цією темою з 1982 р. по 1994 р. було захищено 9 кандидатських та 1 докторська дисертація.

В 1994-1995 роках кафедрою завідував кандидат біологічних наук, доцент В.І. Куріпка. А з 1995 по 2000 р. її очолював доктор медичних наук, професор В.В. Давидов. Під його керівництвом були захищені 2 кандидатські дисертації (Швець В.М. та Рудько Н.П.).

З 2003 р. по 2008 р. кафедрою керував доктор фармацевтичних наук, професор Романенко М.І. Наукова діяльність професора Романенка присвячена синтезу, вивченню фізико-хімічних та біологічних властивостей похідних ксантину з метою створення нових лікарських засобів.

У 2008 році кафедру очолила доктор хімічних наук, професор Александрова К.В. Співробітники кафедри активно долучилися до вивчення біохімічних властивостей ксантинових ксенобіотиків. На кафедрі була створена новітня науково-дослідна лабораторія, що дозволило виконати та захистити співробітниками кафедри 9 кандидатських та 1 докторську дисертації.

В 2014 році за участю співробітників кафедри  був створений національний підручник «Біохімія» для студентів фармацевтичних спеціальностей.

Кафедра біологічної хімії Запорізького державного медичного університету є опорною кафедрою для фармацевтичних спеціальностей медичних та фармацевтичних вишів України, активно співпрацює з українськими та міжнародними колегами.