Кафедра біологічної хімії

Склад кафедри


Александрова Катерина Вячеславівна
доктор хімічних наук, професор

Закінчила фармацевтичний факультет ЗДМУ.
Завідувач кафедри біологічної хімії з 2008 року.
Напрями наукових досліджень: синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних ксантину.
Науково-педагогічні здобутки: автор понад 400 наукових і навчально-методичних робіт, серед яких більше 200 оригінальних статей, 16 патентів. За редакцією професора Александрової К.В. створено національний підручник “Біохімія” для студентів фармацевтичних спеціальностей, а також 4 навчальних посібники, затверджених МОЗ України. Брала участь в розробці 4-х типових програм, затверджених МОЗ України.
E-mail: aleksandrovaev55@gmail.com

 
 
 


Романенко Микола Іванович
доктор фармацевтичних наук, професор

Закінчив фармацевтичний факультет ЗДМУ.
Працює на кафедрі біологічної хімії з 2003 року.
Напрями наукових досліджень: синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних ксантину.
Науково-педагогічні здобутки: автор понад 700 наукових і навчально-методичних праць, серед них понад 200 оригінальних статей, 40 патентів, 3 навчальні посібники, затверджених МОЗ України.
E-mail: romanenkozsmu@gmail.com

 
 
 

Швець Володимир Миколайович
доктор біологічних наук, доцент

Закінчив фармацевтичний факультет ЗДМІ.
Працює на кафедрі біологічної хімії з 1992 року.
Напрями наукових досліджень: вікові особливості змін енергетичного обміну міокарду при стресі та їхній взаємозв’язок з модуляцією вільнорадикальних процесів.
Науково-педагогічні здобутки: автор понад 125 наукових і навчально-методичних праць, 2 патенти, 1 навчальний посібник, затверджений МОН України і 4 навчальних посібника, затверджених МОЗ України.
E-mail: v.n.shvets@gmail.com

 
 
 


Макоїд Ольга Борисівна
кандидат біологічних наук, доцент

Закінчила біологічний факультет Дніпропетровського державного університету в 1977 р.
Працює на кафедрі біологічної хімії з 1978 р.
Напрями наукових досліджень: NADH-ванадат-оксидоредуктаза та її значення в регуляції Na+,K+-АТФази сарколеми при стресі та некрозі міокарду.
Науково-педагогічні здобутки: cпівавтор: національного підручника «Біохімія» для студентів фармацевтичних спеціальностей вищих навчальних закладів України; Галузевих стандартів вищої освіти України (ОКХ, ОПП) та стандарту ВНЗ «Засоби діагностики рівня якості вищої освіти» для магістрів спеціальності 8.12010007 «Лабораторна діагностика», затверджених МОЗ України. Приймала участь у розробці 4-х типових програм, затверджених МОЗ України.
E-mail: olga-makoed@mail.ru

 
 
 

Крісанова Наталія Вікторівна
кандидат біологічних наук, доцент

В 1977 р. закінчила з відзнакою хімічний факультет Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова.
Працює на кафедрі біологічної хімії з 1982 року.
Напрями наукових досліджень: властивості та активність протеолітичних ферментів тканин в умовах розвитку ішемії міокарду та при емоційно-больовому стресі; синтез та біологічні властивості похідних ксантинів.
Науково-педагогічні здобутки: автор понад 147 наукових і навчально-методичних праць, серед них 37 оригінальні статті, 2 патенти, 6 навчальних посібників, затверджених МОЗ та МОН України, співавтор типової програми з дисципліни «Біологічна хімія» для спеціальності «Фармація».
E-mail: krisanova1955@mail.ru

 
 
 

Іванченко Дмитро Григорович
кандидат фармацевтичних наук, доцент

Закінчив біологічний факультет ЗДУ та фармацевтичний факультет ЗДМУ.
Працює на кафедрі біологічної хімії з 2003 року.
Напрями наукових досліджень: синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних ксантину.
Науково-педагогічні здобутки: автор понад 200 наукових і навчально-методичних праць, серед них 45 оригінальних статей, 17 патентів, 4 навчальні посібники, затверджених МОЗ України.
E-mail: Dmytro_Ivanchenko@zsmu.edu.ua

 
 
 

Шкода Олександр Станіславович
кандидат фармацевтичних наук, доцент

Закінчив фармацевтичний факультет ЗДМУ.
Працює на кафедрі біологічної хімії з 2008 року.
Напрями наукових досліджень: синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних ксантину.
Науково-педагогічні здобутки: автор понад 200 наукових і навчально-методичних праць, серед них 40 оригінальних статей, 16 патентів, 3 навчальні посібники, затверджених МОЗ України.
E-mail: shkodalex@gmail.com

 
 

Рудько Наталія Петрівна
кандидат біологічних наук

Закінчила біологічний факультет Дніпропетровського державного університету.
Працює на кафедрі біологічної хімії ЗДМУз 1997 року.
Напрями наукових досліджень: молекулярна біологія, генна інженерія, дослідження антитоксичної функції печінки, властивостей похідних пуринів, ксантинів.
Науково-педагогічні здобутки: автор понад 50 наукових і навчально-методичних праць, серед них понад 30 оригінальних статей, 4 навчально-методичних посібника, затверджених МОЗ України.
E-mail: np_rudko@mail.ru

 
 


Сінченко Дар’я Миколаївна
кандидат фармацевтичних наук, старший викладач

Закінчила фармацевтичний факультет ЗДМУ в 2007 р. Закінчила аспірантуру на кафедрі біологічної хімії ЗДМУ в 2013 р.
Працює на кафедрі біологічної хімії з 2008 року.
Напрями наукових досліджень: синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних ксантиніл-7-ацетатних та ксантиніл-8-тіоацетатних кислот.
Науково-педагогічні здобутки: автор понад 120 наукових і навчально-методичних праць, серед них 23 оригінальні статті, 4 патенти України на корисну модель.
E-mail: darja.yurchenko@yandex.ru

 
 

Левіч Сергій Вадимович
кандидат фармацевтичних наук, старший викладач

Закінчив фармацевтичний факультет ЗДМУ у 2010 р. Навчався в аспірантурі на кафедрі біологічної хімії ЗДМУ з 2012 до 2014 рр. Захистив кандидатську дисертацію в 2014 р.
Працює на кафедрі біологічної хімії з 2014 року.
Напрями наукових досліджень: синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 3-арил(аралкіл)ксантину.
Науково-педагогічні здобутки: автор понад 140 наукових і навчально-методичних праць, серед них 30 оригінальних статей, 5 патентів, 1 навчальний посібник, затверджених МОЗ України.
E-mail: Levich_Sergii@gmail.com

 
 

Васильєв Денис Андрійович
кандидат фармацевтичних наук, старший викладач

Закінчив фармацевтичний факультет ЗДМУ у 2009 р. Захистив дисертацію у 2014 р. Працює на кафедрі біологічної хімії з 2015 року.
Напрями наукових досліджень: синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних пурин-2,6-діону.
Науково-педагогічні здобутки: автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць, серед них 15 оригінальних статей, 1 навчальний посібник, затверджене МОЗ України.
E-mail: d.vasilyev@zsmu.edu.ua

 
 


Черчесова Олександра Юріївна
кандидат фармацевтичних наук

Закінчила фармацевтичний факультет ЗДМУ.
Працює на кафедрі біологічної хімії з 2008 року.
Напрями наукових досліджень: синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних ксантину.
Науково-педагогічні здобутки: автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць, серед них 9 оригінальних статей, 6 патентів.
E-mail: сherchesova@zsmu.edu.ua

 
 

Дячков Михайло Вікторович
кандидат фармацевтичних наук, асистент

Закінчив фармацевтичний факультет ЗДМУ у 2009.
Працює на кафедрі біологічної хімії з 2010 року.
Напрями наукових досліджень: синтез та вивчення біологічної активності азотовмісних геретоциклів.
Науково-педагогічні здобутки: автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць, серед них – 10 оригінальні статті, 2 патенти.
E-mail: misha_d84@ua.fm

 
 

Михальченко Євген Костянтинович
асистент

Закінчив хімічній факультет ТНУ ім. В. І. Вернадського у 2011 р. та фармацевтичний факультет ЗДМУ у 2015 р.
Працює на кафедрі біологічної хімії з 2015 року.
Напрями наукових досліджень: фармацевтичний та хіміко-токсикологічний аналіз; органічний синтез, пошук нових біологічно-активних сполук.
Науково-педагогічні здобутки: автор понад 25 наукових, серед них 4 оригінальних статті, 1 патент.
E-mail: ekm091989@mail.ru